Realizując program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

oraz autorskie propozycje zajęć dydaktycznych, uczymy, bawimy, inspirujemy i skłaniamy do myślenia, odkrywamy i kształtujemy dziecięce talenty.

Nasi nauczyciele rozszerzają propozycje programowe o autorskie scenariusze oparte na nowoczesnych i skutecznych metodach pracy z dziećmi.
Swoją kreatywność wykazują wdrażając własne pomysły w codzienne zajęcia
i organizując liczne imprezy okolicznościowe.

przedszkole  Szczęśliwice dzieci wesoła

Uczymy przez zabawę

Zabawa jest naturalną aktywnością dzieci dzięki której zdobywają nowe doświadczenia. Stosując różnorodne metody aktywizujące, pozwalamy odczuć dzieciom ich wkład w realizację określonych zadań. W swoje działania wplatamy pedagogikę zabawy KLANZA w myśl, której budowanie dobrych relacji i współpracy jest doskonałą podstawą do owocnej pracy w grupie.

Wycieczki poza teren przedszkola są doskonałą okazją do zaprezentowania dzieciom ciekawostek otaczającego nas świata. Spektakle teatralne, spotkania ze sztuką w muzeach, galeriach, kształtują w dzieciach potrzebę obcowania ze sztuką. W miejscach użyteczności publicznej takich jak: apteka, poczta, piekarnia, komisariat policji, biblioteka, przychodnia zdrowia itp. przedszkolaki poznają współczesne lub przemijające zawody.Emocje i kontakty społeczne


Zabawa jest podstawą większości działań dydaktycznych, ale nie tylko. Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają interesować się tym, co wychodzi poza ramy własnego domu i rodziny. Ważne zaczyna być zawieranie nowych znajomości i poznawanie nowych funkcji społecznych. Zabawa z rówieśnikami służy więc kształtowaniu moralnych zasad zachowania i postaw prospołecznych. Nasi wychowawcy wykorzystują codzienne sytuacje z życia grupy przedszkolnej do kształtowania u dzieci inteligencji emocjonalnej.

Czytanie baśni to naturalna metoda nie tylko rozwijania mowy, ale także m.in. oswajania lęków związanych z różnymi sytuacjami. Za pomocą losów bohaterów pokazujemy dzieciom jak trzeba sobie radzić z trudnościami, prezentujemy postawy godne naśladowania. Dzieci zaczynają rozumieć emocje, uczucia, ich przejawy i przyczyny.

Włączamy się w kampanie społeczne np. „Mamo, Tato wolę wodę”, „Cała Polska Czyta Dzieciom” lub programy edukacyjne np. "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, aby w praktyce zachęcać do aktywności prospołecznej. Dzieci i Rodzice biorą także udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Gwiazdobranie i Dawanie”, „Nie bądź sknera, kup pampera”, „Książeczka na Dzień Dziecka”.

Wychowankowie przedszkola są pod stałą opieką psychologa. Jego rolą jest obserwacja dzieci podczas aktywności w grupach oraz odpowiadanie na indywidualne prośby wychowawców lub rodziców. .


Poznajemy język


Staramy się, aby w niedalekiej przyszłości nasi wychowankowie mogli sami zdobywać wiedzę, więc dajemy im solidne podstawy do nabycia umiejętności czytania i pisania. Zaczynamy od odkrywania świata książek i codziennych zabaw związanych z mową. Poszerzamy dziecięcy słownik o nowe słowa, zachęcamy do wyrażania myśli, słuchamy, gdy dzieci zadają pytania i udzielamy na nie odpowiedzi, opowiadamy treści obrazków i historyjek obrazkowych. Rozpoczynając przygodę z nauką czytania korzystamy z metody Glenna Domana, która szczególnie sprawdza się w najmłodszych grupach.

Innym sposobem na rozwijanie umiejętności językowych jest Metoda Dobrego Startu, która zachęca dzieci do wielozmysłowego poznawania świata liter. Wzrok, słuch i ruch – to dzięki nim abstrakcyjne symbole, jakimi są litery stają się dzieciom bliższe. Aktywizujemy rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Ta metoda ma szczególne znaczenie w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Poznajemy dziecięcą literaturę, uczymy się wierszyków i rymowanek. Bawimy się w teatr w ramach zajęć dydaktycznych i oglądamy przedstawienia teatralne raz w miesiącu. Kilka razy w roku sami stajemy się aktorami. Do występów na scenie zachęcamy także rodziców.

Dbamy również o wymowę. W codziennych zajęciach prowadzimy ćwiczenia artykulacyjne i ćwiczenia słuchu fonematycznego. Nasze dzieci są pod stałą opieką logopedy, który sprawdza stan mowy dzieci i w zależności od potrzeb prowadzi terapię indywidualną.

 

Świat liczb

Szczególną uwagę poświęcamy rozwijaniu pojęć matematycznych. Przy organizowaniu zajęć dydaktycznych z tej tematyki korzystamy z programu edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wykorzystujemy także sytuacje codzienne do zdobywania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Mierzymy, ważymy, porządkujemy, klasyfikujemy i liczymy w naturalnych dla dzieci sytuacjach.

 

Aktywność ruchowa

Olbrzymia potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym wymaga organizowania im przestrzeni i czasu tak, aby umożliwić dzieciom różnorodne aktywności w ciągu dnia. W planowaniu tego rodzaju zajęć ruchowych korzystamy z elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Von Labana. Oprócz codziennych zabaw realizowanych w sali przedszkolnej, w ogrodzie i na placu zabaw często wybieramy się na piesze wycieczki do pobliskiego lasu. Nad rozwojem ruchowym czuwa także osoba prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.ul. Mickiewicza 35
05-420 Józefów

Tel. 0-22 789-10-25
biuro@szczesliweprzedszkole.pl

Dyrekcja:
Anita Lachowicz
Tel. 0 601 806 307

Beata Rogowska
Tel. 0 503 065 587